Official uddannelse


 
AIF svøm ønsker at så mange som muligt tager nedenstående official kurser, da vi har brug for jeres hjælp, når vores svømmere skal til stævner. Dansk Svømmeunion og DGI tilbyder kurser for frivillige ledere/forældre som ønsker at være officials ved svømmestævner: 

 

° Tidtagerkursus handler om at bruge et stopur og el-tid. Derudover at få kendskab til svømmestævnets funktioner og officials rettigheder og pligter.


° Bane-vendedommer kursus handler om at lære svømningens regler for at sikre en retfærdig afvikling af et svømmestævne.


° Starter kurset har fokus på starterens opgaver under et svømmestævne.


° Ledende måldommer og tidtager har sigte på opgaven som ledende tidtager og måldommer, herunder også lederrollen.  


° Speaker kursus er for at lære at speake til et svømmestævne.


° Stævnesekretær korsetter for dem, der har lyst til at administrere, opsætte og udfærdige resultater fra stævner.


° Overdommer kurset er for de frivillige som har lyst til at være overordnet ansvarlig for et stævne. På dette kursus vil der især være fokus på udvikling af lederrollen. 

Alle tilmeldte skal sendes en mail til aif@aifswim.dk med besked om at hvilket kursus de har tilmeldt sig.

 
 

 


 

 

 

 TidtagerkursusTidtagerkursus 

Vi takker vore sponsorer

AIF Svømning

email: aif@aifswim.dk, .2620 .Albertslund