CORONA - REGLER FOR BRUG AF SVØMMEHAL SYD

Generelt:

 • Al svømmeundervisning skal udføres på en måde, som sikrer, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstand mellem personer og forsamlingsforbuddet overholdes.

 • AIF Svømning udfærdiger holdlister til afkrydsning af alle deltagere på holdene, så man i forhold til opsporing af smittekilder har et overblik over personer, som eventuelt smittede har været i berøring med.

 • Holdlister med monitorering af deltagere på holdet opbevares i Svømmehallen Syd (trænerskabet) i minimum 60 dage.

 • AIF Svømning sørger for den nødvendige oplæring og information af trænere, instruktører, ledere og frivillige. Trænerinformation og -oplæring er sket søndag den 9. august ved opstartsmøde.

 • AIF Svømning sørger for løbende koordinering i den træner Facebook gruppe, som i forvejen bruges til daglig drift, information og vagtbytte.

 • Der skal være tydelig skiltning ved Vandsportens corona-regler. Albertslund kommune sørger for skiltningen

 • Albertslund kommune sørger for afstandsmærkning (og retningsmarkering) på gulvet, samt skilte med max antal i de forskellige rum.

 • Der skal være minimum 2 meters afstand mellem hver træningsgruppe – ved svømmeskole kan der være max. tre hold i gang samtidig (adskillelsen af træningsgrupperne skal være tydeligt markeret) - AIF Svømmeskole har max 2 hold i gang samtidig

 • Der skal sikres en effektiv, synlig og tidsbestemt rengøring af alle håndtag på alle døre og diverse armaturer 

 • Der skal sikres en effektiv, synlig og tidsbestemt rengøring af hallens/facilitetens gelændere, stiger, startskamler og bassinkant med desinfektionsmiddel af QAC-typen eller sprit beregnet herfor 

 • Albertslund kommune opstiller og opfylder løbende sprit dispensere

  • I mellemgangen før omklædning – 1 stk (bruges af alle ved ankomst til svømmehallen)

  • Ved udgangen fra omklædningsrummet mod indgangen til mellemgangen – 2 stk (bruges af alle)

  • Ved indgangen til svømmehallen (bruges af trænere, mellem de forskellige hold, og svømmerne efter træning)


REGLER FOR BRUG AF SVØMMEHALLEN

AIF SVØMNING

Før svømning:

 • Drikkedunke fyldes med vand hjemmefra

 • Alle anvisninger om antal i de forskellige rum skal overholdes

 • Der må være max 12 personer i omklædningsrummet

 • Der må være max 6-7 personer i bad på en gang

 • Svømmerne skal vaske sig inden de går ind i svømmehallen for at opretholde den gode vandkvalitet i svømmehallen

 • Alle skal spritte deres hænder før og efter træningen, samt i forbindelse med toiletbesøg

 • INGEN brug af skabe. Taskerne stilles på gulvet langs væggen med skiftetøj i, så der er mindst muligt på bænkene.

 • Hvis svømmerne er over 6 år, har forældre ingen adgang til hallen, eller omklædningsområdet (man afleverer sit barn udenfor svømmehallen og barnet går selv ind)

 • Børn mellem 3 og 6 år må have max én voksen med som hjælp til bad og omklædning. Hjælperen tæller med i det samlede antal af personer i de respektive rum. 

 • INGEN forældre på mellemgangen eller i omklædningsrummet mens børnene svømmer (løb en tur i Kongsholmsparken, besøg biblioteket, gå en tur eller handle ind)

 • Alle forældre forlader svømmehalsområdet og kan hente igen når undervisningstimen er slut

 • Hvis muligt skal afhentningen ske udenfor svømmehallen, så opholdet i de forskellige rum i og omkring svømmehallen begrænses mest muligt.


Undervejs:

 • Der skal holdes minimum 1 meters afstand på land og 2 meters afstand i vandet

 • Der bruges såvidt muligt KUN eget udstyr – badehætter, briller, drikkedunk osv.

 • Brug af fælles udstyr begrænses

 • Hvis der bruges svømmefødder eller plader til undervisning, skal disse rengøres mellem hver bruger.

 • Udstyr vaskes i bassinets klorvand


Efter svømning:

 • Når man er færdig med at svømme, går man op i omklædningsrummet, tørrer sig og iklæder sig skiftetøj og forlader omklædningsrummet

 • Ingen afvaskning efter træning for at formindske antallet af personer og aktiviteter i omklædningsrummet

 • Ingen brug af hårtørrer og sauna


Opdateret 31.8.2020